Trenboxyl Hexa 100 (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate)

$110.00

Substance: Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate
Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Pack: 10ml vial (100mg/ml)